Rekompensata za dyżur – stanowisko PIP z 8 kwietnia 2008r.

Wyświetleń: 628

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE PRACY Z 8 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE REKOMPENSATY ZA DYŻUR PEŁNIONY POZA DOMEM PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 151[5] § 3 kodeksu pracy za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia. Cytowany przepis przewiduje zatem dwie formy rekompensaty za czas dyżuru niepełnionego w domu: czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie.

 Wybór formy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.