Rekompensowanie pracy nadliczbowej pracowników samorządowych – stanowisko PIP z 25 czerwca 2009r.

Wyświetleń: 871

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z DNIA 25 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE REKOMPENSATY ZA GODZINY NADLICZBOWE I ZA PRACĘ W DNI WOLNE OD PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ UMIESZCZANIE W UMOWACH O PRACĘ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOETATOWYCH LIMITU GODZIN, POWYŻEJ KTÓREGO PRZYSŁUGUJE DODATEK ZA GODZINY NADLICZBOWE (GPP-433-4560-42/09/PE/RP)

Odpowiadając na przesłane 20 maja i 3 czerwca 2009 r. w formie elektronicznej pytania dotyczące rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych, Departament Prawny GIP prezentuje następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 233, poz. 1458), jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.