Równoważenie naruszonego odpoczynku dobowego – Pismo MPiPS (DPR-III-079-575/TW/07)

Wyświetleń: 642

PISMO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE RÓWNOWAŻENIA ODPOCZYNKU DPR-III-079-575/TW/07

W związku z wystąpieniem Pani Marty Gadomskiej z „Rzeczpospolitej” dotyczącym równoważenia odpoczynków w czasie pracy kierowców i na podstawie Kodeksu pracy, Departament uprzejmie informuje, że na podstawie art. 132 § 3 k.p., w sytuacji gdy pracownikowi zarządzającemu w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, nie został zagwarantowany nieprzerwany, co najmniej 11 – godzinny odpoczynek dobowy, przysługuje pracownikowi, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

Departament wyraża pogląd, że równoważny okres odpoczynku powinien być udzielany (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.