Równoważenie skróconego w danej dobie odpoczynku – Stanowisko PIP z 10 października 2007r. GNP/401/4560-461/07/PE

Wyświetleń: 668

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 10 PAŹDZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE RÓWNOWAŻENIA ODPOCZYNKU (GNP/401/4560-461/07/PE)

Odpowiadając na złożone pocztą elektroniczną pytanie, Departament Prawny, uprzejmie informuje, iż:

       Zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do, co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Odpoczynek taki nie musi być zapewniony w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. W takiej jednakże sytuacji pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

       Obowiązek zrównoważenia skróconego w danej dobie 11- godzinnego odpoczynku polega zaś na (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.