Równoważny czas pracy w służbie zdrowia – stanowisko MZ z 20 kwietnia 2012r.

Wyświetleń: 476

STANOWISKO MINISTERSTWA ZDROWIA Z 20 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PRZEDŁUŻONYCH WYMIARÓW CZASU PRACY DO PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SKRÓCONYMI NORMAMI CZASU PRACY (MZ-BP-P-0620-6090-4/OG/12)

 W związku ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, zawartym w piśmie z dnia 15 lutego 2012 r. (GNP-306-072-7-1/12), kierowanym na ręce Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego MZ, aktualność utraciły informacje zawarte w piśmie (MZ-BP-P-0620-6090-2/OG/12) w części (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 

Z poważaniem

/-/ Agnieszka Gołąbek

Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia