Równoważny czas pracy w służbie zdrowia – stanowisko PIP z 24 kwietnia 2012r. (GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP)

Wyświetleń: 579

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY NADESŁANE 24 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PRZEDŁUŻONYCH WYMIARÓW CZASU PRACY DO PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH SKRÓCONYMI NORMAMI CZASU PRACY (GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP)

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów w zakresie wskazanym w tym przepisie, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przepis nie różni się zasadniczo od treści art. 32g ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Jedyna różnica polega na tym, że w art. 32i ust. 1 zd.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zastrzeżono, że rozkładów czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, nie stosuje się do pracowników wymienionych w art. 32g ust. 3 i ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W obecnie obowiązującej ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,(…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.