Ruchomy czas pracy – stanowisko PIP z 16 czerwca 2011r.

Wyświetleń: 548

STANOWISKO KOMISJI PRAWNEJ GŁÓWNEGO INSPEKOTRA PRACY Z 16 CZERWCA 2011 R.

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI USTALANIA PRZEZ PRACODAWCĘ ROZKŁADU CZASU PRACY, W KTÓRYM NIE JEST WYZNACZANIA KONKRETNA GODZINA ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA PRACY LECZ JEDYNIE GODZINOWY PRZEDZIAŁ CZASU, W KTÓRYM PRACOWNIK POWINIEN ROZPOCZĄĆ I ZAKOŃCZYĆ PRACĘ

W obecnym stanie prawnym, czas pracy nie może być ustalany przez pracodawcę w taki sposób, że nie są określone konkretne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, a tylko określone są przedziały czasowe w jakich pracownicy rozpoczynają i kończą pracę („ruchomy czas pracy”), gdyż nie ma przepisów prawa pracy o charakterze powszechnie obowiązującym, które dopuszczałyby taką organizację czasu pracy. Przepisy o czasie pracy mają bowiem charakter norm ochronnych i bezwzględnie obowiązujących.

            Przepisy o czasie pracy mają charakter gwarancji ochronnych pracownika, co oznacza, że wymogi określone w przepisach prawa pracy muszą być respektowane przy ustalaniu rozkładów czasu pracy pracowników. Są to bowiem regulacje bezwzględnie obowiązujące i w ramach tych wymogów ustalone zostały dopuszczalne systemy czasu pracy.

            Indywidualny rozkład czasu pracy nie może naruszać norm czasu pracy mających walor ochronny, a w tym (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.