Ruchomy czas pracy – stanowisko MPiPS z 9 stycznia 2012r.

Wyświetleń: 547

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 9 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI USTALANIA PRZEZ PRACODAWCĘ ROZKŁADU CZASU PRACY, W KTÓRYM NIE JEST WYZNACZANIA KONKRETNA GODZINA ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA PRACY LECZ JEDYNIE GODZINOWY PRZEDZIAŁ CZASU, W KTÓRYM PRACOWNIK POWINIEN ROZPOCZĄĆ I ZAKOŃCZYĆ PRACĘ

 

  1.    Przepisy art. 10 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (obowiązujące do dnia 31 grudnia 2011 r.) – stanowią dla przedsiębiorcy podstawę do ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Zgodnie z tymi przepisami indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez przedsiębiorcę (…)

    This content is available to members only. Please login or register to view this area.