Ryczałt za godziny nadliczbowe – stanowisko GIP z 29 maja 2009r. GPP-110-4560-14/09/PE/RP

Wyświetleń: 800

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 29 maja 2009 r. GPP-110-4560-14/09/PE/RP

Art. 151[1] § 4 k.p. stanowi, że w zamian za wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi może być przyznany ryczałt, gdy pracuje on stale poza zakładem. Ryczałt za godziny nadliczbowe jako składnik wynagrodzenia jest ustalony w stawce miesięcznej. Jego istotą jest też to, że bez względu na to, ile godzin nadliczbowych pracownik przepracuje w danym okresie, otrzyma całą kwotę ryczałtu. W związku z tym w razie ustalania wynagrodzenia pracownika za pracę za dany miesiąc, ryczałt ten wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika.

Gdyby pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.