Sposób liczenia okresu rozliczeniowego 14 dniowego – stanowisko PIP z 27 września 2011r.

Wyświetleń: 581

STANOWISKO KOMISJI PRAWNEJ GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY Z 27 WRZEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE LICZENIA 14-DNIOWEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO PRZEWIDZIANEGO W ART. 97 UST. 4 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownicy, którzy mogą zostać zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego, mają prawo nie do 35 godzin lecz do 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni (art. 97 ust. 4 ww. ustawy). Oznacza to, że w niektórych tygodniach pracownicy ci nie muszą mieć zapewnionego nawet skróconego do 24 godzin odpoczynku tygodniowego, pod warunkiem, że zostanie on zapewniony (zrekompensowany) w 14-dniowym okresie rozliczeniowym. Okres ten należy liczyć (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.