Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 25 sierpnia 2008r. w sprawie udzielania lekarzom urlopów wypoczynkowych (GPP-302-4560-663/08/PE)

Wyświetleń: 18323   urlop (10)

Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 25 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania lekarzom urlopów wypoczynkowych (GPP-302-4560-663/08/PE)

Departament Prawny GIP informuje, że zgodnie z art. 154(2) k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu takiego urlopu jeden dzień odpowiada ośmiu godzinom pracy. Zasady te, zgodnie z tym przepisem

This content is available to members only. Please login or register to view this area.