Stosowanie okularów korygujących wzrok przy laptopach – stanowisko PIP z 23 lutego 2011r.

Wyświetleń: 507

PISMO DEPARTAMENTU NADZORU I KONTROLI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 23 LUTEGO 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PRZY LAPTOPACH

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) stanowi implementację dyrektywy Rady z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG).

Z obu przepisów wynika, że regulacje w nich zawarte (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.