Świadecwto pracy pracownika tymczasowego – stanowisko PIP z 25 lutego 2010r. (GPP-110/517-4560-9-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 602

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 25 LUTEGO 2010 R. W SPRAWIE ŚWIADECTW PRACY DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH (GPP-110/517-4560-9-1/10/ PE/RP)

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasow

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

ych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze zm.) agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.

Ustawa nie przewiduje przy tym (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.