Systemy czasu pracy w służbie zdrowia – stanowisko MZ z 14 lipca2010r. (MZ-BP-P-0620-5125-2/RH/10)

Wyświetleń: 486

STANOWISKO MINISTERSTWA ZDROWIA Z DNIA 14 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE SYSTEMÓW CZASU PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (MZ-BP-P-0620-5125-2/RH/10)

Podstawowe zagadnienia związane z czasem pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustawa ta nie może być traktowana jako regulacja zupełna. Jako akt prawny o charakterze szczególnym nie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.