Systemy czasu pracy w służbie zdrowia – stanowisko PIP (GPP-459-4560-37-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 479

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY  W SPRAWIE SYSTEMÓW CZASU PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (GPP-459-4560-37-1/10/PE/RP)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) nie zawiera określenia systemów czasu pracy. Reguluje jedynie normy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe. Upraszczając, można jednocześnie przyjąć, że przewidziane ustawą o zakładach opieki zdrowotnej rozkłady czasu pracy odpowiadają, z pewnymi odrębnościami, systemom czasu pracy określonym w Kodeksie pracy. Przyjmując, że system czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie, możliwy do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej jest taki system czasu pracy, który odpowiada ściśle warunkom określonym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Nie jest możliwe odnoszenie się wprost do systemów czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy, z uwagi na odrębność regulacji obu ustaw.

Przez analogię do art. 129 Kodeksu pracy można jedynie uznać, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Argumentami przemawiającymi za niemożnością stosowania zadaniowego oraz przerywanego systemu czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy jest brak możliwości wydłużenia w tych systemach dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Do przesłanek negatywnych zadaniowego systemu czasu pracy należy także zaliczyć brak wymogu sporządzania harmonogramów pracy określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

Reasumując, Kodeks pracy określa systemy czasu pracy, których nie można wprost zastosować w zakładach opieki zdrowotnej.[/wpum_restrict_logged_in]