Szkolenie pracownika po godzinach normalnego czasu pracy

Wyświetleń: 472   czas pracy (15)

W ubiegłym roku pracownik był na szkoleniu w dniach od 9.03-29.03.2012r. (na ten czas pracownik miał wystawioną delegację). W kwietniu tego roku jednostka nadrzędna zwróciła się z pismem dotyczącym rozliczenia godzin nadliczbowych w związku z udziałem pracowników w szkoleniu (jak został rozliczony czas przeznaczony na udział pracowników – na podstawie polecenia wyjazdu służbowego – szczególnie z uwzględnieniem szkoleń w dni wolne od pracy). 

Udział w szkoleniu był szkoleniem dobrowolnym, a inicjatywa pracodawcy kończyła się na skierowaniu do pracowników niewiążącej oferty podnoszenia ogólnych kwalifikacji zawodowych. W związku z tym, w ocenie pracodawcy brak podstaw do zaliczenia czasu trwania szkolenia do czasu pracy. Jedynie zaliczenie do czasu pracy z mocy prawa podlegają na podstawie art. 2373 § 3 k.p. szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Koszty dojazdu na szkolenie zostały rozliczone drukiem polecenie wyjazdu służbowego, jako element zwrotów kosztów, które pracodawca pokrył. 

Na to pismo jednostka nadrzędna nie udzieliła odpowiedzi. Jedynie na naradzie poinformowano, że należy wypłać za nadgodziny.

Nie wiem, co mam z tym zrobić (jak mi wiadomo w tej sprawie interweniowały związki zawodowe).

W załączeniu przesyłam skan harmonogramu zajęć.

Nie ma wątpliwości, że w przypadku szkoleń bhp pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, co oznacza, że czas szkolenia wliczany jest do czasu pracy. Jeżeli takie szkolenie odbywa się poza normalnym czasem pracy, rodzi obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a jeżeli odbywa się w dniach wolnych od pracy, zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi w zamian innych dni wolnych od pracy.

Problem sprawiają jednak szkolenia z poza zakresu bhp, które odbywają się poza normalnymi godzinami pracy. W tym przypadku również nie ma wątpliwości, że jeżeli takie szkolenia odbywają się w ramach godzin pracy, to czas ich trwania w przedziale wspomnianego rozkładu, zaliczany jest do czasu pracy.

Brak szczegółowych regulacji prawnych powoduje, że występują poważne rozbieżności (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.