Termin wypłaty wynagrodzenia za dyżur medyczny – stanowisko PIP z 16 kwietnia 2008r. (GPP-302-4560-202/08/PE)

Wyświetleń: 486

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 16 KWIETNIA 2008 R W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA ZA DYŻURY MEDYCZNE (GPP-302-4560-202/08/PE)

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy informuje, że po 1 stycznia 2008 r. pełnienie dyżuru medycznego ma charakter zaplanowany w ramach pojawiających się nowych norm czasu pracy (do przeciętnie 48 godzin tygodniowo włącznie z dyżurami medycznymi lub do przeciętnie 78 godzin tygodniowo w ramach tzw. klauzuli opt out). Wynagrodzenie za taką pracę przysługuje zatem pracownikowi (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.