Tworzenie regulaminu pracy – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 20 maja 2009 r. GPP-152-4560-31/09/PE/RP

Wyświetleń: 434

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 20 maja 2009 r. GPP-152-4560-31/09/PE/RP

Stosownie do art. 104 § 1 k.p. regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Zgodnie z § 2 tego przepisu regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Zatem w myśl tego przepisu obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.