Uchwała SN z 10 grudnia 2015r. III PZP 7/15 – czy zawieszenie w czynnościach służbowych może stanowić podstawę rozwiązania umowy na mocy art. 53 § 1 pkt 2 k.p.

Wyświetleń: 1051

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2015 r. III PZP 7/15

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Iwulski.

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Romualda Spyt.

Sentencja

Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wiesława M. przeciwko Granicznemu Inspektoratowi Weterynarii w D. o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2015 r., zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. […]

„Czy nieświadczenie przez pracownika pracy przez okres trwający dłużej niż jeden miesiąc, spowodowane zastosowaniem wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę na mocy art. 53 § 1 pkt 2 kp ?”

podjął uchwałę:

Nieświadczenie przez pracownika – członka korpusu służby cywilnej pracy przez trwający dłużej niż jeden miesiąc okres nieobecności spowodowanej zastosowaniem wobec niego na podstawie art. 276 k.p.k. środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.