Udzielenie dnia wolnego od pracy za pracę wykonaną w wolną sobotę – stanowisko PIP z 11 stycznia 2011r. (GPP-501-4560-100-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 395

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. W SPRAWIE REKOMPENSOWANIA PRACY W ŚWIĘTO BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE WOLNYM Z RACJI PIĘCIODNIOWEGO TYGODNIA PRACY (GPP-501-4560-100-1/10/PE/RP)

Praca nieplanowania (wykraczająca poza rozkład czasu pracy) wykonywania w dniu świątecznym, który jest również dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy), będzie rekompensowana zgodnie z zasadami dotyczącymi pracy w godzinach nadliczbowych.  Stosownie do art. 1513 kodeksu pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 kodeksu pracy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.