Udzielenie dnia wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

Wyświetleń: 507   czas pracy (15)

Bardzo prosimy o przedstawienie opinii w zakresie udzielania pracownikowi dnia wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

Sytuacja jest następująca: pracownik jest zatrudniony na pełen etat w równoważnym czasie pracy okres rozliczenia 3 miesiące.

W miesiącu październiku 2012r. pracował w godzinach nadliczbowych wg poniższego wykazu. Jako sposób rozliczenia wskazał odbiór nadgodzin na dzień 23.11.2012r. wg poniższego wykazu. Pracownik w okresie od 19.11.2012r. do 23.11.2012r. ma zarejestrowaną nieobecność z tytułu choroby (zwolnienie lekarskie). Czy w związku z brakiem możliwości odebrania godzin nadliczbowych przez pracownika we wskazanym przez niego terminie powinniśmy mu umożliwić odbiór w innym dniu, czy skoro nie mógł korzystać z dnia wolnego, powinniśmy zapłacić mu za te nadgodziny?

 DATA NADGODZIN GODZINY NADGODZIN ILOŚĆ GODZIN DATA ODBIORU NADGODZIN ODBIÓR NADGODZIN ILOŚĆ GODZIN
OD GODZINY DO GODZINY OD GODZINY DO GODZINY
08.10.2012 16:00 17:00 1 23.11.2012 10:00 11:00 1
09.10.2012 07:00 08:00 1 23.11.2012 11:00 12:00 1
10.10.2012 07:00 08:00 1 23.11.2012 12:00 13:00 1
12.10.2012 07:00 08:00 1 23.11.2012 13:00 14:00 1
18.10.2012 13:00 14:00 1 23.11.2012 14:00 15:00 1
19.10.2012 13:00 14:00 1 23.11.2012 15:00 16:00 1
22.10.2012 15:00 16:00 1 23.11.2012 16:00 17:00 1
23.10.2012 15:00 16:00 1 23.11.2012 17:00 18:00 1
SUMA 8 SUMA 8

Odbiór czasu wolnego stanowi rekompensatę za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych. Jednak pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o udzielnie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych. Wówczas pozostaje wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe, albo udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy bez wniosku pracownika.

W każdym przypadku, gdy dochodzi do udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę  w godzinach nadliczbowych.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia zapewne z pisemnym wnioskiem pracownika, który zgodnie z § 8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) musi zostać dołączony do karty ewidencji czasu pracy pracownika. W przypadku prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej należy dopuścić przechowywanie powyższych wniosków w oddzielnym zbiorze (segregatorze).

Jak wykazano w załączonej powyżej tabeli, w październiku 2012r. pracownik ośmiokrotnie przekraczał dobową normę czasu pracy. Suma godzin nadliczbowych w okresie 8 – 23 października 2012r. wynosiła 8 godzin.

Nieudzielenie pracownikowi czasu wolnego w październiku 2012r. powinno spowodować (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.