Wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych – stanowisko PIP z 29 sierpnia 2014r

Wyświetleń: 506

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 29 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE WYKŁADNI PRZEPISÓW USTAWY Z 29 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ WYNAGRADZANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(GNP-306-023-102-1/14)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy [z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wynagradzaniu osób niepełnosprawnych] czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zaś w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jej czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy powyższych przepisów nie stosuje się gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w przywołanym art. 15 nie powoduje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.