Wynagrodzenie za dyżur medyczny – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 16 kwietnia 2008 r. GPP-302-4560-202/08/PE

Wyświetleń: 512

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 16 kwietnia 2008 r. GPP-302-4560-202/08/PE

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy informuje, że po 1 stycznia 2008 r. pełnienie dyżuru medycznego ma charakter zaplanowany w ramach pojawiających się nowych norm czasu pracy (do przeciętnie 48 godzin tygodniowo włącznie z dyżurami medycznymi lub do przeciętnie 78 godzin tygodniowo w ramach tzw. klauzuli opt out). Wynagrodzenie za taką pracę przysługuje zatem pracownikowi (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.