Wyrok SN z 18 lutego 2016r. II PK 351/14 – pozbawienie lub wstrzymanie wypłaty premii

Wyświetleń: 665

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r. II PK 351/14

TEZA

Jeżeli zakładowe przepisy płacowe nie ustanowiły uzgodnionego i inkorporowanego do treści indywidualnych stosunków pracy oraz niesprzecznego z zasadami i przepisami prawa pracy sposobu i trybu ograniczenia lub całkowitego wstrzymania wypłat premii regulaminowych z określonych przyczyn dotyczących pracodawcy, np. „w razie nieosiągnięcia planowanego zysku, niewypłacalności lub zastosowania sankcji w stosunku do przedsiębiorstwa”, to skuteczne uszczuplenie lub pozbawienie prawa do premii wymaga (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.