Wyrok SN z 18 marca 2015r. III BP 1/14 – stawienie się do pracy po upływie okresu zasiłkowego

Wyświetleń: 666

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r. III BP 1/14

TEZA

Zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 k.p.) nie ma zastosowania, jeżeli pracownik (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.