Wyrok SN z 6 sierpnia 2015r. III PK 125/14 – obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika po rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 k.p.

Wyświetleń: 678

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2015 r. III PK 125/14

TEZA
Pracownik zgłaszający powrót do pracy w trybie art. 53 § 5 k.p. nie może być traktowany na równi z innymi osobami ubiegającymi się o zatrudnienie i nie można wobec niego (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.