Zakaz pracy w czwartą niedzielę – Stanowisko PIP z 4 sierpnia 2009r. GPP-459-4560-49/09/PE/RP

Wyświetleń: 432

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 4 sierpnia 2009 r. GPP-459-4560-49/09/PE/RP

Zgodnie z art. 151[12] k.p. pracujący w niedziele (poza wyjątkiem określonym w art. 144 k.p.) powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Wynika z tego, że zatrudniający pracownika w niedzielę w sytuacjach przewidzianych art. 151[10] k.p. musi udzielić mu co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych czterech następujących po sobie tygodni. Art. 151[12] k.p. nie precyzuje, jak liczyć te cztery tygodnie. Można więc przyjąć, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.