Zaniżenie wynagrodzenia w umowie o pracę – stanowisko PIP z 5 marca 2010r. (GPP-364-4560-13-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 492

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 5 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SKUTKÓW ZANIŻANIA RZECZYWISTEGO WYNAGRODZENIA W UMOWIE O PRACĘ

(GPP-364-4560- 13-1/10/PE/RP)

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej i określać warunki pracy i płacy w tym m.in. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Dane zawarte w umowie o pracę powinny odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Jeżeli więc strony stosunku pracy uzgadniają, iż pracownik za wykonaną pracę będzie otrzymywał określone wynagrodzenie, to całość tej kwoty powinna zostać ujęta w zawartej umowie.

Często pracodawcy, w celu zmniejszenia kosztów pracy zawierają z pracownikami umowy o pracę, które opiewają jedynie na część faktycznie ustalonego wynagrodzenia za pracę. Pozostała kwota pensji, niewykazana w umowie, jest wypłacana pracownikowi bez odprowadzania od niej składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek. Podpisując taką umowę pracownik powinien mieć świadomość, że nie chroni ona w pełni jego interesów.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy pracodawca przestaje wypłacać całość uzgodnionej uprzednio kwoty i ogranicza się wyłącznie do wynagrodzenia określonego w umowie. W takim przypadku (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.