Zatrudnienie cudzoziemca w jednostkach samorządowych – stanowisko z dnia 5 sierpnia 2009r.

Wyświetleń: 624

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z 5 SIERPNIA 2009 R. W SPRAWIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W SAMORZĄDACH I SŁUŻBIE CYWILNEJ

Zarówno przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisy ustawy o służbie cywilnej, wprost wskazują podstawy zatrudniania odpowiednio pracowników samorządowych oraz członków korpusu służby cywilnej. Właściwy we wskazanym powyżej zakresie jest art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na podstawie wyboru, powołania albo umowy o pracę. Z kolei z art. 3 ustawy o służbie cywilnej wynika, że członkowie korpusu służby cywilnej mogą być zatrudniani na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Każda ze wspomnianych podstaw zatrudniania pracowników samorządowych czy członków korpusu służby cywilnej prowadzi do nawiązania stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), na co wskazuje użyty w obu ustawach termin „zatrudnienie”.

Zatem, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.