Zatrudnienie pracownika w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

Wyświetleń: 464   czas pracy (15)

Pracownicy wzywani są do pracy w sobotę, który jest dla nich dniem wolnym, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zdarza się, że pracują nie przez 8, ale np. 4 godziny.

Zgodnie z zasadą przedstawioną przez Pana na szkoleniach, te 4 godziny powodują przekroczenie normy średniotygodniowej, a w konsekwencji wypłatę normalnego wynagrodzenia i dodatku (u nas 100%). Oczywiście pod warunkiem, że pracownik w zamian nie otrzymał dnia wolnego.

Dodatek wypłacany jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego (u nas dwumiesięczny).

Przy odebraniu dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę wypłacamy:

  1. normalne wynagrodzenie za 4 godz. oraz
  2. wynagrodzenie przestojowe (stawka osobistego zaszeregowania) za 4 godz. niedopracowane.

Dodatku nie ma.

Moje pytanie brzmi: czy w przypadku, gdy pracownik nie odbiera dnia wolnego, należy wypłacić wynagrodzenie za 4 godz. przestoju?  W przypadku, gdy nie wiadomo, czy pracownik odbierze dzień wolny, to kiedy (zakładając dłuższy niż miesiąc okres rozliczeniowy),czyli w którym momencie wypłacić to wynagrodzenie przestojowe?

Pracownik wykonując zleconą pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy powinien otrzymać wynagrodzenie tylko za czas faktycznie przepracowany (art. 80 k.p.).

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jeżeli praca wykonywana  była przez tylko przez 4 godziny, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za 4 godziny.

Nie znajduję podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia za

This content is available to members only. Please login or register to view this area.