Znowelizowany przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – pismo MEN z 25 maja 2016r. (DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ)

Wyświetleń: 625

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. sprawie stosowania znowelizowanego przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ)

W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przez ustawę nowelizującą z dnia 18 marca 2016 r., przekazuję informację na temat organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.