Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy – stanowisko MPiPS z 20 stycznia 2015r.

Wyświetleń: 512

WYJAŚNIENIA MPiPS Z 20 STYCZNIA 2015 R. W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY ZA PRACOWNIKÓW – RODZICÓW WRACAJĄCYCH Z URLOPÓW RODZICIELSKICH CZY WYCHOWAWCZYCH

Prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy nie przysługuje pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik, który na podstawie przepisów art. 1821 § 5, art. 1821a § 6, art. 183 § 4 oraz art. 1862 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Treść przepisu art. 104a ustawy określa warunek, jaki musi zostać spełniony, aby zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy zaistniało. Jak wskazuje przepis, ulga dotyczy jedynie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.