Sklep

  • Czas pracy w elegacji

Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy

15.00 

Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy pracownika stawiającego się do niej po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.) spoczywa na pracodawcy, który powinien skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie.

Kategoria:

Która ze stron obowiązana jest wykazać dalszą niezdolność pracownika do pracy