Orzeczenia

Wyrok SA w Łodzi z 4 lutego 2015r. III APa 30/14 – rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 2015 r. III APa 30/14

TEZA 

Istota rozliczania czasu pracy sprowadza się do tego, że w pierwszej kolejności ustalana jest ilość przepracowanych przez pracownika dni i (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.