Bez kategorii

Wyrok SN a 20 stycznia 2011r. I PK 112/10 – sposób liczenia miesięcznego biegu terminu z art. 52 k.p.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r. I PK 112/10

TEZA 
1. W sytuacji, gdy zachowanie pracownika naruszające obowiązki pracownicze polega na zawinionym zaniechaniu – czyli jest zachowaniem biernym, mimo obowiązku czynienia, a przy tym stan taki jest permanentny – czyli ciągły, ustawiczny, trwający nieprzerwanie, stale i niezmiennie przez dłuższy czas, bieg miesięcznego terminu z art. 52 § 2 k.p. należy liczyć (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.