Orzeczenia

Wyrok SN z 12 września 2000r. I PKN 27/00 – obowiązek działacza związkowego prawidłowo wykonywania obowiązków służbowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 wrzesnia 2000r. I PKN 27/00

Teza

Jeżeli pracownik wielokrotnie i uporczywie odmawia wykonywania poleceń dotyczących sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz, pomimo wcześniejszego wielokrotnego karania go sankcjami porządkowymi i finansowymi, w dalszym ciągu nie zamierza respektować poleceń dotyczących pracy, to pracodawcy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.