Orzeczenia

Wyrok SN z 13 marca 1997r. I PKN 39/97- zmiana warunków pracy działacza związkowego w drodze porozumienia stron

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997r. I PKN 39/97

OSNAPiUS z 1997r., nr 24, poz. 492

 Teza

Przepis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) nie stanowi przeszkody prawnej dla dokonania w drodze porozumienia stron (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.