Orzeczenia

Wyrok SN z 18.05.2006r. III PK 26/06 – podjęcie pracy po chorobie oraz udzielenie urlopu wypoczynkowego choremu pracownikowi

III PK 26/06

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2006 r. III PK 26/06

TEZA aktualna

  1. Wskazanie daty rozwiązania stosunku pracy nie należy do istotnych elementów oświadczenia woli pracodawcy, bowiem przepisy prawa pracy tego rodzaju wymogu nie wprowadzają. Tym samym wskazanie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia niż data doręczenia oświadczenia w tym przedmiocie pracownikowi

    This content is available to members only. Please login or register to view this area.