Orzeczenia

Wyrok SN z 2 kwietnia 1998r. I PKN 13/98 – ocena przez sąd zachowania pracownika (działacza związkowego)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998r. I PKN 12/98

OSNAPiUS 1999, nr 6, poz. 209

Teza

[NOTKA]

Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że w razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 KP bez uzyskania zgody, o której stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) sąd dokonując oceny zasadności zgłoszonego roszczenia o przywrócenie do pracy powinien uwzględnić rodzaj i sposób naruszenia przez pracownika jego obowiązków oraz stopień jego winy (art. 477(1) par. 2 KPC w związku z art. 8 KP).