Orzeczenia

Wyrok – SN z 20 listopada 1996r. I PKN 20/96 – organ związku zawodowego uprawniony do podejmowania decyzji

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1996r. I PKN 20/96

OSNAPiUS z 1997r., nr 12, poz. 220

Teza

Wprawdzie merytoryczna i formalna prawidłowość podejmowania decyzji przez organy związków zawodowych, w tym przyjmowania zawiadomień i wyrażania stanowiska w sprawie zamierzonego przez pracodawcę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, nie podlega (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.