Orzeczenia

Wyrok SN z 21 kwietnia 1999r. I PKN 36/99 – powiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1999r. I PKN 36/99

OSNAPiUS z 2000r. nr 13, poz. 507

Teza

W celu zadośćuczynienia obowiązkowi prawnemu wynikającemu z art. 38 § 1 KP w związku z art. 23[2] KP oraz art. 30 ust. 2[1] ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.), w każdym przypadku zamierzonego wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca powinien (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.