Orzeczenia

Wyrok SN z 22 września 2001r. I PKN 31/00 – zakaz jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy działacza związkowego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22-09-2001 I PKN 31/00

OSNAPiUS 2002 nr 9, poz. 208

Teza

Zakaz „jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika” z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) obejmuje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.