Orzeczenia

Wyrok SN z 27 lutego 1997r. I PKN 23/97 – nieuwzględnienie przez sąd roszczenia pracownika

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1997r. I PKN 23/97

OSNAPiUS z 1997r., nr 21, poz. 419

Teza

Na podstawie art. 477(1) par. 2 KPC sąd może uwzględnić roszczenie o odszkodowanie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.