Orzeczenia

Wyrok SN z 3 sierpnia 2007r. I PK 82/07 – przyczyna wypowiedzenia nie musi przedstawiać wszystkich szczegółów

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2007r. I PK 82/07

Teza

  1. W ocenie art. 30 § 4 k.p. należy rozgraniczać samo formalne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia od badania jej zasadności. Przyczyna wypowiedzenia (…)

    This content is available to members only. Please login or register to view this area.