Orzeczenia

Wyrok SN z 7 marca 1997r. I OKN 36/97 – żądanie przywrócenia do pracy może być sprzeczne z art. 8 k.p.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997r. I PKN 36/97

OSNAPiUS 1997, nr 24, poz. 489

Teza

[NOTKA]

Żądanie przywrócenia do pracy pracownika, pełniącego funkcję w związku zawodowym, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 KP bez uzyskania zgody związku zawodowego, może być uznane za sprzeczne z art. 8 KP, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy było spożycie alkoholu w czasie i w miejscu pracy.