Orzeczenia

Wyrok SN z 7 marca 1997r. I PKN 30/97 – żądanie przywrócenia do pracy działacza związkowego może być sprzeczne z art. 8 k.p.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997r. I PKN 30/97

Teza

Żądanie przywrócenia do pracy pracownika, pełniącego funkcję w związku zawodowym, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 KP bez uzyskania zgody związku zawodowego, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.