Orzeczenia

Wyrok SN z 9 marca 2011r. II PK 225/10 – jak należy rozumieć „stanowisko pracy”, o którym mowa w art. 229 par. 4 k.p.

Wyrok z dnia 9 marca 2011 r. II PK 225/10

Teza

Przez „stanowisko pracy”, o którym mowa w art. 229 § 4 k.p., należy rozumieć zarówno określenie rodzaju (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.