Orzeczenia

Wyrok SN z 9 września 2011r. III PK 5/11 – awizowanie przesyłki pocztowej

III PK 5/11

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 września 2011 r.

Teza

Awizowanie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę przesyłką pocztową nie będzie skuteczne

This content is available to members only. Please login or register to view this area.