Orzeczenia

Wyrok z 26 marca 2009r. II PK 245/08 – rozwiązanie umowy w trybie art. 53 k.p. przed uzyskaniem decyzji ZUS

Wyrok z dnia 26 marca 2009 r. II PK 245/08

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest

This content is available to members only. Please login or register to view this area.