Skip to main content

Site blog

Zmiana warunków zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy – covid-19

Zmiana warunków zatrudnienia oraz obniżenie wymiaru czasu pracy – covid-19Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze...